/ 5 نظر / 11 بازدید
یک هموطن

خدا به شما صبر بده! از اینکه هموطنی چون شما و پدر و مادرتون دارم به خودم میبالم. مایه ی افتخارید. پدر بزرگی دارید ...خیلی بزرگ. خدا همیشه همراه مظلومین خواهد ماند.

شهرام ن

کاش اوضاع و احوال اینطوری نبود؛ کاش هر کسی و هر چیزی سر جای خودش بود؛ کاش قانون و عدالت حاکم بود؛ کاش همه چیز به لجن کشیده نمی شد؛ کاش جای مجرم و قاضی عوض نمی شد؛ کاش محمد نوری زاد در بند ستم اسیر نبود؛ کاش این مرد آزاده در سلامت باشد...

هزار مرتبه گفتند و باز نشنیدی کنون سزای ستیهندگی ت را دیدی گرسنه میر و به زنجیر کز چه رو ای شیر به جشن شادی بوزینگان نرقصیدی همین .

قلي

چه بی رمق

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد اینجا پیام گذاشتن را بیشتر دوست می دارم کاش شما هم اینجا نوشتن را همین